Off-Page SEO คือ กลยุทธ์การทำ SEO ภายนอกเว็บไซต์ โดยใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและคุณภาพให้กับเว็บไซต์ เพื่อให้เครื่องมือค้นหา (Search Engine) มองว่าเว็บไซต์ของเรามีคุณภาพและจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นในผลการค้นหา เช่น การทำ Backlink, การโปรโมตเว็บไซต์บน Social Media ต่างๆ เป็นต้น โดยการทำ Off-page มีความสำคัญไม่แพ้กับ การทำ On-page SEO เลยทีเดียว ซึ่งทั้ง 2 อย่างเป็นสิ่งสำคัญเราควรทำควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพ บทความนี้จะอธิบายปัจจัยการทำงานแบบละเอียด พร้อมแนะนำเทคนิคการทำ Off-Page SEO ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การทำ Off-Page SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google

สารบัญ

การสร้าง Backlink

การสร้าง Backlink เป็นเทคนิคการทำ SEO Off-Page  ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดย Backlink คือ ลิงก์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของเรา โดยลิงก์เหล่านี้เปรียบเสมือนการแนะนำเว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ Search Engine มองว่าเว็บไซต์ของเรามีความน่าเชื่อถือและควรได้รับการจัดอันดับให้สูงขึ้น

Backlink ที่ดีควรมาจากเว็บไซต์ที่มี Authority สูงและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์เรา โดย Authority ของเว็บไซต์จะวัดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณและคุณภาพของลิงก์ที่เชื่อมโยงเข้ามา ปริมาณและคุณภาพของคอนเทนต์ เป็นต้น

เทคนิคการสร้าง Backlink ที่ดี มีดังนี้

 • เขียนคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้เว็บไซต์อื่น ๆ เข้ามาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา
 • เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ซึ่งจะช่วยให้เรามีโอกาสสร้าง Backlink จากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อขอ Backlink จากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถทำได้โดยส่งอีเมลถึงเจ้าของเว็บไซต์หรือติดต่อผ่านช่องทางอื่น ๆ
 • สร้างลิงก์กลับไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับ Backlink จากเว็บไซต์เหล่านั้น

การทำ Content Marketing

การทำ Content Marketing เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านจะช่วยให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่รู้จักและมีผู้เข้าชมมากขึ้น

คอนเทนต์ที่ดีควรมีเนื้อหาที่มีคุณภาพ ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยคอนเทนต์ประเภทที่ดี ได้แก่

 • บทความ
 • วิดีโอ
 • พอดแคสต์
 • อินโฟกราฟิก
 • อีบุ๊ก

เทคนิคการทำ Content Marketing ที่ดี มีดังนี้

 • เลือกหัวข้อคอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
 • เขียนคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
 • เผยแพร่คอนเทนต์บนเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ
 • โปรโมตคอนเทนต์ให้เป็นที่รู้จัก

การทำ Social Media

การทำ Social Media เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

Social Media เป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยการทำ Social Media ที่ดีจะช่วยให้เราสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มโอกาสในการมองเห็นเว็บไซต์ของเราจากผู้คนมากขึ้น

เทคนิคการทำ Social Media ที่ดี มีดังนี้

 • สร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
 • เผยแพร่คอนเทนต์บน Social Media เป็นประจำ
 • มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายบน Social Media

นอกจากเทคนิคข้างต้นแล้ว ยังมีเทคนิคการทำ Off-Page SEO อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น

 • การทำ Guest Blogging
 • การทำ Press Release
 • การทำ Social Bookmarking

การทำ SEO ที่ดีควรทำอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การสร้าง Backlink และคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเป็นหลัก

เทคนิคการทำ Off-Page SEO แบบยั่งยืน มีดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการทำ Backlink แบบผิดวิธี เช่น การซื้อ Backlink หรือการทำ Backlink ซ้ำ ๆ
 • เน้นที่การสร้าง Backlink จากเว็บไซต์ที่มี Authority สูงและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์เรา
 • เขียนคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
 • เผยแพร่คอนเทนต์บนเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เป็นประจำ

การทำ Off-Page SEO เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สำคัญในการทำ SEO โดยเทคนิคการทำ Off-Page SEO ที่ดีจะช่วยให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของ Search Engine และเพิ่มโอกาสในการมองเห็นเว็บไซต์ของเราจากผู้คนมากขึ้น

In This Article

Leave A Comment